Svarens fördelning
UttrycksförmågaAlla som svarat
188.981.6
29.917.0

Svarsalternativ

  1. Nej (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Ja (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)