Svarens fördelning
BildkonstAlla som svarat
193.685.4
24.113.3

Svarsalternativ

  1. Nej (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Ja (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)