Svarens fördelning
ReligionAllmän utbildning
191.586.0
25.812.7

Svarsalternativ

  1. Nej (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Ja (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)