Svarens fördelning
FranskaAlla som svarat
191.081.1
25.717.5

Svarsalternativ

  1. Nej (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Ja (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)