Svarens fördelning
SamhällsläraAllmän utbildning
189.779.1
210.319.2

Svarsalternativ

  1. Nej (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Ja (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)