Svarens fördelning
Finska som andraspråkAllmän utbildning
192.079.4
28.018.9

Svarsalternativ

  1. Nej (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Ja (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)