Svarens fördelning
EngelskaAlla som svarat
186.376.3
212.221.8

Svarsalternativ

  1. Nej (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Ja (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)