Svarens fördelning
ReligionAllmän utbildning
179.870.0
217.428.3

Svarsalternativ

  1. Nej (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Ja (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)