Svarens fördelning
År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
16.315.68.510.89.38.8
213.025.219.516.223.315.8
32.510.913.613.114.722.8
449.742.244.942.341.335.1
528.56.113.616.911.317.5

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden