Tyska, 1.1.2018-26.1.2020

« Tillbaka

Arbetsgivaren har gett mig den IKT-utrustning jag behöver.

Svarens fördelning
TyskaAllmän utbildning
12.92.5
28.99.9
32.93.4
449.046.0
536.538.1

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Teknologiska färdigheter (betydelse 2.0)