Kemi, 1.1.2019-29.10.2020

« Tillbaka

Arbetsgivaren har gett mig den IKT-utrustning jag behöver.

Svarens fördelning
KemiAlla som svarat
13.32.1
29.78.7
34.92.8
444.744.0
537.041.9

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Teknologiska färdigheter (betydelse 2.0)