Religion, 1.1.2013-18.6.2019

« Tillbaka

Arbetsgivaren har gett mig den IKT-utrustning jag behöver.

Svarens fördelning
ReligionAlla som svarat
13.44.6
213.214.8
37.16.3
447.845.6
528.228.4

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Teknologiska färdigheter (betydelse 2.0)