Finska som andraspråk, 1.1.2014-2.10.2020

« Tillbaka

försvagar elevernas skrivförmåga

Svarens fördelning
Finska som andraspråkAlla som svarat
17.15.6
227.522.5
325.327.0
434.437.2
55.17.3

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Inställning (betydelse -2.0)