Bildkonst, 2018

« Tillbaka

minskar elevernas intresse för studierna

Svarens fördelning
År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
16.89.400000
253.455.000000
331.628.100000
45.35.800000
53.01.200000

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Inställning (betydelse -2.0)