Tyska, 1.1.2018-13.1.2019

« Tillbaka

minskar den personliga kommunikationen mellan eleverna

Svarens fördelning
TyskaAllmän utbildning
17.87.1
241.844.3
324.628.1
420.317.9
54.72.2

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Inställning (betydelse -2.0)