Finska som andraspråk, 2014

« Tillbaka

Min skola har gemensamt överenskomna mål om användningen av IKT i undervisningen.

Svarens fördelning
Finska som andraspråkAllmän utbildning
15.85.4
215.517.2
338.828.0
432.036.6
56.812.3

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Rutiner (betydelse 2.0)