Svarens fördelning
BildkonstAlla som svarat
14.912.8
29.812.2
346.055.0
430.116.8
58.62.4

Svarsalternativ

  1. Jag vet att en del innehåll jag hittar på webben omfattas av upphovsrättsligt skydd, men jag vet inte hur det definieras, vilket material som får användas och vilket som inte får användas. (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Jag har grundläggande kunskaper om upphovsrätten och exempelvis Creative Commons-licenser, men jag kan inte använda dessa i det praktiska undervisningsarbetet. Jag har inte fäst uppmärksamhet vid detta med mina elever. (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Jag vill använda upphovsrätten rätt i allt innehåll jag använder och producerar. Ibland vet jag ändå inte hur jag i praktiken på bästa sätt kan iaktta upphovsrätten. (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Jag iakttar upphovsrätten och lär även mina elever att iaktta upphovsrätten och att använda olika licenser (t.ex. genom att berätta om öppna källor och öppna licenser). (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Jag säkerställer att mina elever iakttar upphovsrätten och licenser på rätt sätt (t.ex. öppna källor och öppna licenser, såsom Creative Commons). (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)