Svarens fördelning
ReligionAllmän utbildning
10.80.7
28.413.5
336.845.3
426.426.0
527.613.9

Svarsalternativ

  1. Jag söker sällan information på webben för att använda den i undervisningen. Jag litar mer på mer traditionella informationskällor, såsom böcker. (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Jag hittar på webben information som jag använder i undervisningen så länge den är lätt att hitta och få. Jag vill lära mig mer om hur jag hittar lämplig och högklassig information. (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Jag väljer och använder kritiskt information jag hittar på webben. (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Jag ger mina elever färdigheter och metoder för att bedöma och kontrollera kvaliteten på information från webben. (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Jag ger mina elever färdigheter och metoder för att bedöma och kontrollera kvaliteten på information från webben. Jag sporrar mina elever att diskutera tillförlitligheten hos den information de hittat. (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)