Svarens fördelning
ReligionAllmän utbildning
12.43.1
229.821.3
329.428.4
435.541.7
52.44.8

Svarsalternativ

  1. Jag är inte säker hur användningen av IKT kan stöda min undervisning och elevernas lärande. (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Jag anser att informations- och kommunikationstekniken är nyttig i planeringen av lektionerna och jag strävar efter att använda den en del i undervisningen, men jag är inte alldeles säker på vilka fördelar den har i undervisningen. (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Jag anser att användningen av IKT kan förändra lärandeprocessen och effektivisera min undervisning. (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Jag anser att användningen av IKT berikar både min undervisning och elevernas erfarenheter av lärande. (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Jag anser att IKT har en central roll i förnyandet av undervisningen och elevernas lärandeprocesser samt i utvecklingen av elevernas inlärningsresultat och kompetenser. (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)