Svarens fördelning
År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
10.85.43.42.22.64.2
213.910.111.211.217.216.7
325.226.431.530.329.333.3
448.951.442.748.346.635.4
510.95.411.27.94.310.4

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden