Finska som andraspråk, 2014

« Tillbaka

I min skola är det lätt att börja utveckla nya arbetsmetoder.

Svarens fördelning
Finska som andraspråkAllmän utbildning
13.92.1
220.413.1
316.519.2
440.849.7
517.515.6

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Rutiner (betydelse 2.0)