Gymnastik, 1.1.2014-6.8.2020

« Tillbaka

Att utnyttja informations- och kommunikationsteknik (IKT) enligt läroplanen är svårt.

Svarens fördelning
GymnastikAlla som svarat
15.19.5
240.740.8
330.423.2
421.323.4
52.02.4

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Inställning (betydelse -2.0)