Svarens fördelning
År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
12.96.86.89.24.70.0
210.225.222.020.824.041.4
314.321.123.722.323.312.1
447.538.138.137.733.334.5
524.58.28.58.514.712.1

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden