Svarens fördelning
År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
12.26.15.67.96.06.3
28.620.924.724.725.941.7
311.224.321.320.223.314.6
454.741.239.343.837.131.3
523.26.87.93.47.86.3

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden