Kemi, 1.1.2019-2.10.2020

« Tillbaka

Det ständiga införandet av ny teknik i undervisningen är en belastning.

Svarens fördelning
KemiAlla som svarat
15.54.9
213.417.4
312.812.6
449.547.4
518.117.2

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Inställning (betydelse -2.0)