Religion, 1.1.2013-18.6.2019

« Tillbaka

Det ständiga införandet av ny teknik i undervisningen är en belastning.

Svarens fördelning
ReligionAlla som svarat
15.05.8
218.221.1
313.214.6
444.543.3
518.914.7

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Inställning (betydelse -2.0)