Engelska, 2015

« Tillbaka

Det ständiga införandet av ny teknik i undervisningen är en belastning.

Svarens fördelning
År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
15.87.37.69.6
224.023.831.331.0
316.722.820.117.3
443.236.235.139.6
59.19.95.82.5

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Inställning (betydelse -2.0)