Svarens fördelning
År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
14.52.00.84.62.65.2
213.410.911.06.99.920.7
317.817.712.712.313.220.7
449.751.757.649.249.741.4
514.317.016.926.924.512.1

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden