Informationsteknik, 2014

« Tillbaka

Jag skulle vilja använda mer informations- och kommunikationsteknik i undervisningen.

Svarens fördelning
InformationsteknikAlla som svarat
11.21.0
26.74.9
315.912.3
443.346.8
532.934.7

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Undervisningsbruk (betydelse 2.0)