Tyska, 2018

« Tillbaka

Jag skulle vilja använda mer informations- och kommunikationsteknik i undervisningen.

Svarens fördelning
TyskaAllmän utbildning
13.41.6
212.910.5
318.018.1
449.851.3
515.518.2

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Undervisningsbruk (betydelse 2.0)