Informationsteknik, 2014

« Tillbaka

Hur ofta använder du IKT i din undervisning?

Svarens fördelning
InformationsteknikAlla som svarat
10.01.0
22.45.0
37.311.0
428.041.6
562.241.0

Svarsalternativ

  1. Inte alls (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Mera sällan (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. 1-2 gånger i månaden (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Varje vecka (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Dagligen (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Undervisningsbruk (betydelse 2.0)