Engelska, 2015

« Tillbaka

Hur ofta använder du IKT i din undervisning?

Svarens fördelning
År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
10.00.00.70.5
24.62.85.62.1
312.210.810.33.1
440.139.434.816.6
542.646.748.777.7

Svarsalternativ

  1. Inte alls (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Mera sällan (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. 1-2 gånger i månaden (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Varje vecka (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Dagligen (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Undervisningsbruk (betydelse 2.0)