Matematik, 2012

« Tillbaka

Sähköposti ja kalenteri

Svarens fördelning
MatematikAllmän utbildning
146.860.4
227.925.1
318.410.2
46.02.8
50.50.4
60.51.2

Svarsalternativ

  1. Osaan lukea ja lähettää viestejä liitteineen. Käytän sähköpostia ja kalentereita tehokkaasti päivittäisenä työvälineenä. (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  2. Osaan valita kulloiseenkin tilanteeseen sopivan viestintävälineen. (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  3. Tunnen sähköpostin ja kalentereiden lisäominaisuudet. Käytän joustavasti ja tehokkaasti eri viestintäkanavia ja uusia sähköisiä verkkopalveluita. (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  4. Seuraan uusimpien sähköisten viestintäkanavien kehitystä ja testaan niiden toimivuutta. (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)
  5. En tunne asiaa eikä se kiinnosta minua. (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  6. En tunne asiaa, mutta olen kiinnostunut siitä. (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)