Svarens fördelning
År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
13.29.52.56.27.35.4
217.723.821.220.015.216.1
313.625.927.121.523.817.9
454.136.739.843.846.448.2
511.44.19.37.77.312.5

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden