Svarens fördelning
År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
13.46.86.76.711.28.3
217.921.622.518.018.125.0
313.418.914.620.216.418.8
451.545.952.844.940.533.3
512.76.13.410.113.814.6

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden