Gymnastik, 1.1.2014-6.8.2020

« Tillbaka

Att använda IKT passar för mitt sätt att undervisa.

Svarens fördelning
GymnastikAlla som svarat
13.91.4
212.29.5
320.016.7
452.252.1
511.419.7

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Inställning (betydelse 2.0)