Informationsteknik, 2014

« Tillbaka

Jag använder IKT för att på ett mångsidigare sätt behandla den företeelse som jag lär ut.

Svarens fördelning
InformationsteknikAlla som svarat
11.22.0
26.16.1
311.611.8
450.055.7
531.124.0

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Undervisningsbruk (betydelse 2.0)