Svarens fördelning
År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
114.68.87.612.314.20
227.115.021.216.225.50
310.58.87.610.07.10
432.236.138.132.330.50
515.330.624.627.722.70

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden