Svarens fördelning
År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
13.73.43.44.57.10
221.39.57.915.718.80
37.15.47.94.58.00
441.241.950.640.434.80
526.638.529.233.731.30

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden