Kemi, 1.1.2019-29.10.2020

« Tillbaka

På största delen av mina lektioner använder jag själv informations- och kommunikationsteknik.

Svarens fördelning
KemiAlla som svarat
11.11.7
28.99.6
38.67.6
442.144.5
539.136.1

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Undervisningsbruk (betydelse 2.0)