Tyska, 2018

« Tillbaka

På största delen av mina lektioner använder jag själv informations- och kommunikationsteknik.

Svarens fördelning
TyskaAllmän utbildning
10.41.7
26.911.9
37.39.0
436.945.0
548.132.0

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Undervisningsbruk (betydelse 2.0)