Finska som andraspråk, 2014

« Tillbaka

I min arbetsgemenskap har det ordnats möjligheter att dela pedagogiska tips om användandet av IKT.

Svarens fördelning
Finska som andraspråkAllmän utbildning
16.83.2
213.614.0
319.420.1
439.844.1
519.418.4

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Rutiner (betydelse 2.0)