Svenska , 1.1.2017-31.10.2020

« Tillbaka

I utvecklingssamtalen tas IKT-kompetensen upp.

Svarens fördelning
Svenska Alla som svarat
14.34.8
210.210.5
333.432.0
432.733.4
518.718.6

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Rutiner (betydelse 2.0)