Svarens fördelning
År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
13.46.44.25.36.20
29.111.49.814.813.80
331.437.433.634.536.20
434.533.536.030.732.10
521.411.415.014.411.70

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden