Svarens fördelning
År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
14.59.510.14.512.30
210.913.513.59.018.40
327.230.437.138.240.40
435.131.128.138.223.70
521.913.511.210.15.30

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden