Finska som andraspråk, 2014

« Tillbaka

I utvecklingssamtalen tas IKT-kompetensen upp.

Svarens fördelning
Finska som andraspråkAllmän utbildning
18.77.4
215.512.7
335.931.9
435.033.0
53.914.9

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Rutiner (betydelse 2.0)