Engelska, 2015

« Tillbaka

Eleverna i min skola samlar egen portfölj i en elektronisk inlärningsmiljö.

Svarens fördelning
År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
143.942.549.90
221.026.724.30
319.519.819.60
412.87.15.00
52.44.01.20

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Undervisningsbruk (betydelse 2.0)