Svarens fördelning
År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
12.22.52.37.919.742.9
25.56.49.815.526.034.5
36.65.36.57.210.55.0
449.561.753.548.336.814.3
535.923.827.421.16.93.4

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden