Svarens fördelning
År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
16.73.45.16.916.019.3
210.89.59.313.827.338.6
310.87.59.311.514.710.5
446.853.747.549.231.322.8
523.623.828.018.510.78.8

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden