Huslig ekonomi, 2014

« Tillbaka

Imovie

Detta nyckeord har sammanlagt valt 664 personer som svarat / 13.5 % (av 4921 personer som svarat ). Av dessa har91 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord. Nyckelordet har matats in första gången 8.10.2012.

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
Huslig ekonomiAlla som svarat
313

På grund av litet antal personer som svarat (under 5 personer som svarat) visas ingen sammanställning av preciserande frågor på följande nivåer: Huslig ekonomi

Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
Alla som svarat
Inte alls0
Mera sällan0
1-2 gånger i månaden0
Varje vecka0
Dagligen0
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
Alla som svarat
Inte alls0
Mera sällan0
1-2 gånger i månaden0
Varje vecka0
Dagligen0
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
Alla som svarat
Framställningar74
Elevernas eget arbete70
Dokument och filmer45
Beskriva olika situationer/arbeten38
Redigera33
Producera i grupp32
Motivering24
Projektarbete23